Koncom februára 2023 sa uskutočnilo školenie rozhodcov karate v Banskej Bystrici. Dvojdňové školenie bolo ukončené testom so 80 otázkami a ústnou odpoveďou u 5 členov rozhodcovskej komisie. Klub Stará Ľubovňa získal 7 nových rozhodcov s kvalifikáciou prvého stupňa.