Karate klub ŠKM pôsobí v Starej Ľubovni, čo dáva jeho činnosti určitý výchovný ako aj sociologický rozmer. Organizuje činnosť vyše 100 aktívnych členov, pre ktorých má vypracovaný systém postupových a majstrovských súťaží od žiakov po seniorov. ŠKM vytvára predpoklady pre výchovu a rast vynikajúcich reprezentantov. Osobitnú pozornosť venuje príprave predškolskej a školskej mládeže.