Vážení športoví priatelia, ŠKM KK Stará Ľubovňa sa zaoberá výukou karate najmä pre deti a mládež. Našou snahou je pritiahnuť k tomuto krásnemu športu čo najviac detí a vychovať z nich nielen výborných karatistov, ale aj celkovo dobrých ľudí. Nechceme však šport urobiť výsadou pre najbohatších, a preto sa snažíme získať prostriedky aj z iných zdrojov ako od našich cvičencov. Zákon o daniach z príjmov nám ponúka možnosť získavať financie z iných zdrojov. Týmto zdrojom sú aj 2 % Vašej zaplatenej dane z príjmov. Na to stačí, aby ste sa Vy rozhodli, že poukážete nášmu klubu 2 % z Vašej už zaplatenej (alebo zrazenej) dane z príjmov.

Návod

Do 15.2.2024

zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

Do 31.3.2024

daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania.

Do 30.4.2024

daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

Riadky v daňovom priznaní

IČO: 42088976
Názov: ŠKM-KK Stará Ľubovňa oz (Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa oz.)
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Mierová 1391/20, 064 01 Stará Ľubovňa

Dokumenty na stiahnutie
Pre zamestnancov
Pre živnostníkov
  • V daňovom priznaní prosím uviesť:
    • IČO: 42088976
    • Obchodné meno (Názov): Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa