Vyplňte si prihlášku do karate klubu. Vyplnenú doneste na nábor: