Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Zoznam povinných kata pre súťaže detí začiatočníkov

 

 

Zoznam povinných kata pre súťaže detí začiatočníkov bol doplnený a vyzerá nasledovne:

 

Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii: 6. kyu

Pretekár môže cvičiť len kata zo zoznamu povinných kata, pričom môže kata opakovať, ale nie v bezprostredne za sebou nasledujúcich kolách.

 

Povinné kata pre kategórie začiatočníkov – 5 roční

 

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Čudan Ni

 

Povinné kata pre kategórie začiatočníkov – 6 - 7 roční

 

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Džodan Ni

Taikyoku Čudan Iči

Taikyoku Čudan Ni

Taikyoku Gedan Iči

Taikyoku Gedan Ni

 

Povinné kata pre kategórie začiatočníkov – 8 - 9 roční

 

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Džodan Ni

Taikyoku Čudan Iči

Taikyoku Čudan Ni

Taikyoku Gedan Iči

Taikyoku Gedan Ni

Taikyoku Kake Uke Iči

Taikyoku Kake Uke Ni

Taikyoku Mavaši Uke Iči

Taikyoku Mavaši Uke Ni

Gekisai Dai Iči (Gekisai Iči)

Gekisai Dai Ni (Gekisai Ni)