Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Výsledky 1. kolo M - Tatranskej únie karate