Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Východoslovenská žiacka liga 2018/2019

 

V sobotu 27.10.2018 sme s pretekármi začali súťažnú sezónu Východoslovenskej žiackej ligy na rok 2018/2019, kde sme s 29-timi pretekármi obsadili 4 miesto z 21 klubov a to ziskom 6 zlatých 7 strieborných a 11 bronzových medailí. 
Taktiež bola vyhodnotená súťažná sezóna žiackej ligy 2017/2018 kde sme celkovo obsadili 2. miesto zo všetkých klubov.
Víťazi žiackej ligy za rok 2017/2018 :
Dzadik Nicolas - Agility chlapci 6-rokov
Gyoriová Sofia Hyacinta - Kumite ml. žiačky 10-11 rokov začiatočníčky nad 40 kg
Huang Victor - Kumite chlapci 8-9 rokov pokročilí do 30 kg
Pardusová Amanda - Kata dievčatá 5-7 rokov
Pardusová Amanda - Kumite dievčatá dievčatá 5-7 rokov
Sekelská Alexandra Katarína - kumite 8-9 rokov nad 30 kg pokročilé
Šenšel Jakub - Agility chlapci 5-rokov
Vasilik Daniel - Kumite chlapci 5-7 rokov nad 24 kg 
Vasilik Daniel - Kata chlapci 5-7 rokov
Vasilik Viliam Jozef - Kumite ml. žiaci 10-11 rokov pokročilí nad 40 kg

Medailová štatistika - I kolo žiackej ligy 2018/2019

1. miesto
Dzadik Nicolas - Agility chlapci 7 rokov 
Kolej Filip - Kumite chlapci 6 - 7 rokov do 26 kg
Pardusová Amanda - Agility dievčatá 7 rokov 
Pardus Christopher - Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg začiatočníci
Uhlárová Anastázia - Kumite dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky do 30 kg
Vasilik Daniel Kumite dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky do 30

2. miesto :
Čubová Karin - Kumite dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky do 30 kg
Dufala Lukáš - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí
Dzadik Nicolas - Kumite chlapci 6 - 7 rokov do 26 kg
Gyoriová Sofia Hyacinta - Kumite ml. žiačky 12-13 rokov začiatočníčky nad 40 kg
Pardusová Amanda - Kumite dievčatá 5-7 rokov nad 24kg
Šenšel Jakub - Agility chlapci 6 rokov 
Šenšel Šimon - Kata chlapci 8-9 rokov pokročilí

3. miesto : 
Dufalová Veronika Kumite kadetky 14-15 rokov nad 50 kg
Goc Norbert - Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg začiatočníci
Holíková Nela - Agility dievčatá 6 ročné
Kaleta Matej - Agility chlapci 6 roční
Kovalčík Michaela - Kumite ml. žiačky 10-11 rokov začiatočníčky nad 40 kg 
Pardusová Amanda Kata dievčatá 5-7 rokov 
Pristáč Andrej Kumite st. žiaci 12-13 rokov pokročilí do 50 kg 
Repková Juliana Kumite dievčatá 8-9 rokov pokročilé do 30 kg 
Šenšel Filip Kata kadeti 14-15 rokov Šenšel Jakub Kumite chlapci 5-7 rokov nad 24 kg Vasilik Viliam Jozef Kumite st. žiaci 12-13 rokov pokročilí nad 50 kg 

 

Družstvá :
2 miesto 
KATA DRUŽSTVÁ DIEVČATÁ 8-9 rokov - Bednarčíková Dominika, Pardusová Amanda Repková Juliána

3 miesto 
KATA DRUŽSTVÁ CHLAPCI 8-9 rokov - Krivoňák Kamil, Šenšel Richard, Vasilik Daniel
A- KUMITE DRUŽSTVÁ CHLAPCI 8-9 rokov - Kaleta Lukáš, Šenšel Šimon, Vasilik Daniel
B - KUMITE DRUŽSTVÁ CHLAPCI 8-9 rokov - Gyori Radovan Michael, Krivoňák Kamil, Šenšel Richard
KUMITE DRUŽSTVÁ DIEVČATÁ 8-9 rokov - Bednarčíková Dominika, Pardusová Amanda Repková Juliána Čubová Karin 
KUMITE DRUŽSTVÁ ST. ŽIACI 12-13 rokov Krivoňák Kristián, Pristač Andrej, Vasilik Viliam Jozef,