Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Tréneri

Tréneri

                                  

   František Vorobeľ                                                      
   Hlavný tréner                                                          
  
STV: 3 DAN
                                                                               
   Tréner : 2.triedy 1995
   Skúšobný komisár : 2.triedy             
  
Rozhodca: 3. kvalifikačný stupeň
   Karate sa venuje od r. 1980
  
Predseda Tatranskej únie karate
   Člen komisie rozhodcov SZK