Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

TERMÍNOVÝ KALENDÁR SZK pre rok 2019

 

16.2.2019 SP detí a žiakov - I. kolo, Trenčín
23.3.2019 SP detí a žiakov - II. kolo, Myjava
13.4.2019 SP detí a žiakov - III. kolo, Stará Ľubovňa
11.5.2019 M-SR detí a žiakov, Poprad

celý kalendár nájdete na stránke:

http://www.karate.sk/166/kalendar-akcii-szk-wkf-ekf-2018