Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

ORAVA CUP 2019

 

ORAVA CUP 2019. 14. Pretekárov zo Starej Ľubovne sa stretlo Dolnom Kubíne s 335-timi pretekármi z 40-tich klubov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky na Oravskom pohári v sobotu 2.2.2019. So ziskom 2 zlatých, 2 strieborných a 4 bronzových sme sa umiestnili na krásnom 10. mieste zo všetkých klubov. 

1. miesto: 
Veronika Dufalová – Kumite 14-15 r. (+54 kg)
Filip Šenšel - Kumite 12-13 r. (+50 kg) 

2. miesto:
Nicolas Dzadík - Kumite 6-7 r. (+24 kg) 
Christopher Pardus - Kata 10-11 začiatočníci

3. miesto: 
Jakub Šenšel – Kumite 6-7 r. (+24 kg)
Victor Huang – Kumite 8-9r. (+32 kg)
Kristián Krivoňák – Kumite 12-13 (-50kg) 
Viliam Jozef Vasilík – Kumite 12-13 r. (+50kg).

Blahoželáme!