Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Nábor nových členov 2014

                              

                                Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa

 

                                                        Organizuje

 

                                              NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

                                                  vo veku od 5 rokov

 

                                        8.9.2014      Pondelok      o 18.00 h.

                                 10.9.2014      Streda          o 18.00 h.

                                 12.9.2014      Piatok           o 18.00 h.

       

         Základná škola sv. Cyrila a Metoda  ul. Štúrova Stará Ľubovňa – telocvičňa.

 

                              Bližšie informácie  na tel. 0903 618 840