Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Nábor na sezónu 2017/2018

 

Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa organizuje

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

vo veku od 5 rokov

 

11.9.2017      Pondelok        o 18.00 h

13.9.2017      Streda          o 18.00 h

18.9.2017      Pondelok        o 18.00 h

Telocvičňa  Základnej školy sv. Cyrila a Metoda  ul. Štúrova v Starej Ľubovni

 

Bližšie informácie  na tel. 0903 618 840