Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Nábor na sezónu 2016/2017

 

 

Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa, o.z. organizuje 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV   

vo veku od 5 rokov 

9.9.2016      Piatok        o 18.00 h

12.9.2016  Pondelok     o 18.00 h

Miesto:

Telocvičňa  Základnej školy sv. Cyrila a Metoda  ul. Štúrova v Starej Ľubovni

Viac info na 0903 618 840