Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Kurz trénerov BB

 

Stredoslovenský zväz karate v spolupráci s
Slovenským zväzom karate, Univerzitou Mateja Bela a SAKT
KURZ TRÉNEROV KARATE
 
I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
 
 
BANSKÁ BYSTRICA

30.6.2013

 

Stredoslovenský zväz karate v spolupráci so Slovenským zväzom karate,

Univerzitou Mateja Bela KTVŠ FHV a SAKT

organizoval 1.-2.6.2013 a 28.-30.6.2013

KURZ TRÉNEROV I.KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

 

Novým trénerom B L A H O Ž E L Á M E !!!

 

Tréneri

Horný rad zľava: Jakub Kaleta, Roman Vorobeľ, Adam Vorobeľ, Samo Truska

Dolný rad zľava: Martin Jurák, Jozef Kaleta