Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Kontakt

Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z.

Mierová 20

06401 Stará Ľubovňa                                                          

IČO: 42088976

DIČ: 2022993951

telefón: 0421 903 618 840

email: karateskm@gmail.com

Číslo bankového účtu: SK04 7500 0000 0040 0881 3258

                                       Československá obchodná banka

Registrácia: Stanovy sú registrované na MV SR dňa 28.10.2016                          

                     pod č. VVS/1-900/90-20407-1