Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

2% z dane

IČO: 42088976

Právna forma: Združenie

Názov: Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa (ŠKM KK Stará Ľubovňa)

Ulica: Mierová

Číslo: 1391/20

PSČ: 064 01

Obec: Stará Ľubovňa


Vážení športoví priatelia,

ŠKM KK Stará Ľubovňa sa zaoberá výukou karate najmä pre deti a mládež. Našou snahou je pritiahnuť k tomuto krásnemu športu čo najviac detí a vychovať z nich nielen výborných karatistov, ale aj celkovo dobrých ľudí. Nechceme však šport urobiť výsadou pre najbohatších, a preto sa snažíme získať prostriedky aj z iných zdrojov ako od našich cvičencov.

Zákon o daniach z príjmov nám ponúka možnosť získavať financie z iných zdrojov. Týmto zdrojom sú aj 2 % Vašej zaplatenej dane z príjmov. Na to stačí, aby ste sa Vy rozhodli, že poukážete nášmu klubu 2 % z Vašej už zaplatenej (alebo zrazenej) dane z príjmov.

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Keďže sa jedná o majoritnú časť príjmov, ako každý rok Vám zasielame postup poukázania časti Vašich daní a vopred Vám ďakujeme, že podporujete ŠKM-KK Stará Ľubovňa. Samozrejme informáciu o poukázaní daní, môžete dať aj svojím známym, priateľom a takto veľkou mierou prispejete k rozvoju nášho spoločného klubu. ĎAKUJEME !!!

 

Postup:

 

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. 

4.  Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. 

 

5. Ako prijímateľa uvediete:

ŠKM-KK Stará Ľubovňa

právna forma: Občianske združenie 

IČO: 42088976

Sídlo: Mierová 20, 06401 Stará Ľubovňa

 

6. Do Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú nám chcete poukázať.

 

7. Ak chcete, aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 

8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V priebehu mesiaca marec a apríl budú tréneri tieto tlačivá zbierať, aby ich odniesli na daňový úrad namiesto Vás. Ak máte trvalé bydlisko mimo Starú Ľubovňu, zistiť svoj daňový úrad možete na tejto stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

 

9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane musí byť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech ŠKM-KK Stará Ľubovňa.

Všetko ostatné najdete aj na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Na záver by sme sa Vám v mene všetkých členov ŠKM KK Stará Ľubovňa chceli poďakovať za finančnú podporu, ktorú ste sa rozhodli nám venovať. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že tieto finančné prostriedky budú použité v súlade so zákonom na splnenie snov a cieľov našich mladých karatistov.

František Vorobeľ

tréner ŠKM KK Stará Ľubovňa

Vzory tlačív na stiahnutie: