Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

2. kolo Slovenského pohára v Komárne 8.3.2015

 

 Štrnásť medailí karatistov Starej Ľubovne v Komárne 

 

V nedeľu 8. marca sa v Komárne konalo 2. kolo Slovenského pohára detí a žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 425 pretekárov zo 43 klubov, medzi ktorými nechýbali ani trinásti reprezentanti Starej Ľubovne.

Najväčší úspech dosiahli v novej súťažnej kategórii Karate AGILITY, ktorá je určená pre deti vo veku 5 - 11 rokov. Najcennejší kov si domov odniesli Alexandra Katarína Sekelská, Emma Budzáková, Denis Kralevič, Bruno Kollár a Samuel Hrobák. Druhé miesta si vybojovali Juliana Repková, Veronika Dufalová, Matej Repka a Filip Šenšel. V celkovom poradí medzi klubmi Slovenska sa umiestnili na skvelom 2. mieste.

Po súťažnej disciplíne nasledovali súťaže v kategóri- ách kata a kumite. V kategórii kumite si medzi veľkou konkurenciou prvé miesta vybojovali Emma Budzáková (kat. dievčatá 6-7-ročné nad 28 kilogramov) a Lukáš Dufala (kat. chlapci 6-7roční do 30 kg). Na stupni víťazov sa taktiež objavila Alexandra Katarína Sekelská, ktorá si vybojovala 2. mesto v kategórii diev- čatá 6-7 ročné do 28 kg. V bojoch o 3. miesta boli úspešní Juliana Repková (v kat. dievčatá 6-7 ročné do 20 kg) a Lukáš Matulík (kat. chlapci 6-7 roční do 22 kg).