Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

2. kolo Žiackej ligy VUKABU+TAUKA, 17.12.2016 Košice

 

 

V Sobotu 17.12.2016 vycestovali karatisti ŠKM do Košíc na 2. kolo žiackej ligy Východoslovenskej únie karate a bojových umení a Tatranskej únie karate. Tento turnaj bol zároveň posledný turnajom v roku 2017.

Výprava 18-tích karatistov potvrdila svoju formu a z Košíc priniesla celkom 28 medailí v bilancii 8x zlato, 7x striebro a 13x bronz.

 

Výsledky:

1.miesto

Alexandra Katarína Sekelská – kumite dievčatá 8-9r.zač. +30kg

Victor  Huang – kumite deti chlapci 5-7r. +24kg

Kristián Krivoňák – kumite ml.žiaci 10-11r. zač. +40kg

Timea Bušeková – kumite st.žiačky 12-13r. zač. +45kg

Adam Jurák – kumite kadeti 14-15kg  +60kg

Družstvá Kata dievčatá 8-9r.  - Babilia-Budzaková-Sekelská

Družstvá Kumite dievčatá 8-9r. -  Babilia-Budzaková-Sekelská

Družstvá Kumite ml.žiaci 10-11r.  - Krivoňák-Šenšel-Vasilík

 

2.miesto

Radovan Michael Győri - agility chlapci 6r.

Šimon   Šenšel - agility chlapci 7r.

Kristián Krivoňák - kata ml.žiaci zač. 10-11r.

Timea   Bušeková - kata st.žiačky zač. 12-13r.

Andrej  Pristač – kumite chlapci zač. +30kg 8-9r.

Emma Budzáková – kumite dievčatá pokr. +30kg 8-9r.

Sofia Hyacinta Győriová – kumite ml.žiačky zač. +40kg 10-11r.

 

3.miesto

Alexandra Katarína Sekelská - kata dievčatá zač.  8-9r.

Daniel  Vasilík kata deti chlapci  5-7r.

Svetlana Babilia – kata dievčatá pokr. 8-9r.

Šimon   Šenšel – kumite deti chlapci 5-7r. +24kg

Daniel  Vasilík – kumite deti chlapci 5-7r. +24kg

Lukáš   Matulík – kumite chlapci 8-9r. pokr. -30kg

Lukáš   Dufala – kumite chlapci 8-9r. pokr. +30kg

Svetlana Babilia - kumite dievčatá 8-9r. pokr. +30kg

Viliam Jozef Vasilík – kumite ml.žiaci 10-11r. pokr. -40kg

Filip Šenšel  - kumite ml.žiaci 10-11r. pokr. +40kg

Michaela Dufalová – kumite st.žiačky 12-13r. pokr. +45kg

Vasyl   Babilia - kumite kadeti 14-15r. +60kg

Kumite Družstvá chlapci 8-9r. Matulík-Pristač-Dufala

 

Všetkým ďakujeme za skvelú reprezentáciu klubu i mesta a oceneným GRATULUJEME!