Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Žiacká liga VUKABU 2014/2015 - konečné výsledky jednotlivcov

 

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV

Po 4 kolách Východoslovenskej žiackej ligy, ktorej sa zúčastnilo 25 klubov, sa náš klub umiestnil celkovo na výbornom 2. mieste a jednotlivci sa celkovo po súčte bodov z jednotlivých kôl umiestnili následovne

Kata

2. Samuel Hrobák - ml.žiaci zač. (10-11r.)

3. Michaela Dufalová - st.žiačky zač. (12-13r.)
3. Adam Jurák - st.žiaci pokr. (12-13r.)

Kumite

1. Lukáš Dufala - deti chlapci +24kg (5-7r.)
1. Alexandra Katarína Sekelská - deti dievčatá BRH (5-7r.)
1. Emma Budzáková - deti dievčatá BRH (5-7r.)
1. Samuel Hrobák - ml.žiaci zač. -35kg (10-11r.)
1. Veronika Dufalová - ml.žiačky zač. +40kg (10-11r.)
1. Adam Jurák - st.žiaci pokr. +50kg (12-13r.)
1. Gabriela Kormaníková - st.žiačky pokr. -45kg (12-13r.)

2. Svetlana Babilia - dievčatá zač. +30kg (8-9r.)
2. Bruno Kollár - chlapci pokr. -30kg (8-9r.)
2. Michaela Dufalová - ml.žiačky zač. +40kg (10-11r.)
2. Nikola Bukovinová - st.žiačky zač. -40kg (12-13r.)
2. Michaela Dufalová - st.žiačky zač. +45kg (12-13r.)

3. Adam Krafčík - chlapci pokr. +30kg (8-9r.)
3. Dávid Piech - st.žiaci zač. -45kg (12-13r.)

 

      GRATUJUJEME !!!