Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

ĽUBOVŇA OPEN CUP 2017

 

      ĽUBOVŇA OPEN CUP 2017

 

Dátum

  7.10.2017 ( sobota )

Miesto konania

  Stará Ľubovňa, Športová hala, Tehelná 1, GPS: 49.29583, 20.68361

Organizátor a usporiadateľ

 Športový klub mesta – karate klub Stará Ľubovňa o.z.

Registrácia

 Registrácia  TU , registrácia v deň súťaže nebude možná!

Koniec registrácie

 6.10.2017

Hl. rozhodca

 Nominuje organizátor

Rozhodcovia

 Nominuje organizátor

Štartovné

 12 € za štart v jednej kategórii

 15 € za štart v dvoch, alebo troch kategóriách

Program

 08:00 – 08.45 h. -  prezentácia agility, kata: odsúhlasenie súpisky podľa online

                                  registrácie na www.sutazekarate.sk

 09:00 – 12:00 h. -  súťaž agility, kata

 10:00 – 11:00 h. -  prezentácia kumite: odsúhlasenie súpisky podľa online           

                                  registrácie na www.sutazekarate.sk

 11:30 – 12.00 h. -  slávnostný nástup

 12:00 h.               -  začiatok súťaže kategórie kumite ,vyhodnotenie jednotlivých        

                                  kategórii priebežne po slávnostnom nástupe

Ceny

 1.miesto – Pohár, medaila a diplom

 2. a 3.miesto – medaila a diplom

 Poháre pre tri najúspešnejšie kluby turnaja (Podľa bodovej štatistiky)

Súťažné kategórie

       Agility:

Kategória:

Vek:

Chlapci

5 roční

6 roční

7 roční

Dievčatá

5 ročné

6 ročné

7 ročné

      Kata – Kumite:

Kategória:

Vek:

Kata

Kumite - vylučovací systém

Čas[sec]

Chlapci - deti

5 rokov

+

-

-

Dievčatá - deti

5 rokov

+

-

-

Chlapci

6-7 rokov     

+

 -25 kg,+25 kg                      

60

Dievčatá

6-7 rokov     

+

 -25 kg,+25 kg

60

Mladší žiaci

8-9 rokov

+

 -28 kg, -32 kg, +32 kg

60

Mladšie žiačky

8-9 rokov

+

 -32 kg,+32 kg                      

60

Starší žiaci

10-11 rokov

+

 -35 kg, -40 kg, +40 kg

90

Staršie žiačky

10-11 rokov

+

 -35 kg, -40 kg, +40 kg                       

90

Mladší dorastenci

12-13 rokov

+

 -45 kg, -50 kg, +55 kg               

120

Mladšie dorastenky

12-13 rokov

+

 -45 kg, -50 kg, +50 kg                     

120

Kadeti

14-15 rokov

+

 -60 kg, +60 kg

120

Kadetky

14-15 rokov

+

 -55 kg, +55 kg

120

Juniori

16-17 rokov

+

 -70 kg,+70 kg

120

Juniorky

16-17 rokov

+

 -59 kg,+59 kg

120

 

Systém súťaže

 Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK a organizátora.

 Vylučovací s repasážou.

 V prípade štartu menej ako 5 pretekárov - každý s každým  (Round Robin systém).    

 Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí    dokladovať).   

 Povolený je jeden štart v kata, jeden štart v kumite a jeden štart agility 5, 6, a 7 roční

 pretekári .

 Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.   

 Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok.

 Platný preukaz SZK

 Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia 

 kategórií.

Pravidlá

 WKF, SZK a platné doplnky týchto propozícii

 POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

 Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK

 (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné). V prípade iného výrobcu, schvaľuje

 použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.

 Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením  

 klubovej príslušnosti.

 Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.

Protesty

 Písomne s vkladom 20,00 euro rieši komisia rozhodcov

Ubytovanie

 http://www.staralubovna.sk/ubytovanie/

Informácie

 +421 903 618 840, karateskm@gmail.com